Uw browser accepteert momenteel geen cookies. Stel uw browser zodanig in dat cookies geaccepteerd worden of controleer of een ander programma cookies blokkeert.

Herroepingsrecht & Retourbeleid Herroepingsrecht & Retourbeleid

Herroepingsrecht & Retourbeleid

Herroepingsrecht & Retourbeleid

Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht & Modelformulier voor herroepingConsumenten hebben recht op een herroepingsrecht naar volgende maatstaf, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die voornamelijk noch aan zijn commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht


Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Triumph Online Shop, Postfach 72 11 63, 30531 Hannover, Duitsland, Tel. +32 - (0)3 8081 743, E-Mail: service@be.triumph.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij dragen de kosten van retourzending.

U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.

Algemene aanwijzingen

Vermijd beschadiging en verontreiniging van de goederen. Stuur de goederen indien mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen aan ons terug. Gebruik evt. een beschermende buitenverpakking. Indien u de originele verpakking niet meer bezit, zorg dan met een geschikte verpakking voor een voldoende bescherming tegen transportschade. Houd er rekening mee dat de bovenstaande algemene aanwijzingen geen voorwaarde zijn voor de effectieve uitoefening van het herroepingsrecht.Datum: mei 2015


Retourbeleid


Bij Triumph geldt dat terugsturen van artikelen net zo eenvoudig gaat als bestellen. We kunnen echter alleen producten accepteren die in de onlineshop zijn gekocht en die niet naar een verkooppunt van Triumph kunnen worden teruggebracht. Om online gekochte producten terug te sturen, kunt u het best het retourformulier invullen dat in het pakket is bijgesloten, en vervolgens het ingevulde retourformulier samen met de betreffende producten terugsturen. Het terugsturen van de producten is gratis als u het retouretiket gebruikt dat bij de producten is bijgeleverd. We zouden het zeer op prijs stellen als u de reden voor het terugsturen van de producten opgeeft. Hierdoor kunnen wij onze diensten in de toekomst nog verder verbeteren. Pak de producten zorgvuldig in om transportschade te voorkomen. Gebruik bij voorkeur de originele verpakking.

Is het retourformulier onvindbaar?

Dat kan natuurlijk wel eens voorkomen. Neemt u a.u.b. contact op met onze Online Shop-klantenservice:

E-Mail: service@be.triumph.com
Telefoon: +32 - (0)3 8081 743
(U betaalt alleen de gebruikelijke telefoonkosten)

Wij zenden u dan een nieuw retourformulier toe waarmee u de artikelen zonder porto kunt terugsturen. U maakt het ons gemakkelijk wanneer u uw Online Shop-bestelnummer, voor- en achternaam en het gebruikte e-mailadres bij de hand hebt, zodat wij uw gegevens sneller kunnen thuisbrengen.

Terug te sturen producten moeten ongebruikt, schoon en onbeschadigd zijn. In geval van gedragen, gewassen of beschadigde producten kunnen wij compensatie voor de waardevermindering vragen.

Ook onvolkomen of onjuiste producten kunt u terugsturen. Lees onze online voorwaarden voor meer informatie over ons retourbeleid.

Restitutie

Zodra u een e-mailbericht ontvangt waarin de ontvangst van de teruggestuurde producten wordt bevestigd, zullen wij het bedrag restitueren dat u voor de producten hebt betaald. Restitutie van de verzendkosten gebeurt in overeenstemming met onze algemene voorwaarden.
N.B. Het kan tien werkdagen duren voordat het bedrag op uw rekening staat.

Terugbetaling via PayPal:

Nadat uw retourzending door Triumph is ontvangen en verwerkt ontvangt u een e-mail als bevestiging. De terugbetaling wordt daarna binnen een paar dagen rechtstreeks bijgeschreven op uw PayPal-rekening.

Uw wettelijke rechten

Niets uit deze sectie doet afbreuk aan uw wettelijke rechten. U kunt advies over uw wettelijke rechten inwinnen bij een rechtswinkel of een consumentenorganisatie.

Online-Shop Hotline

(Voor vragen aangaande uw Triumph Online Shop aankoop)

Maandag tot vrijdag

8:00 tot 20:00 uur

Telefoon

+32 - (0)3 8081 743 +32 - (0)3 8081 743

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend. Wij laten u weten, dat ons callcenter uw telefoontje alleen in het Engels kan beantwoorden)

Fax

+32 - (0)3 8081 744

E-Mail:

service@be.triumph.com

Triumph Klantenservice

(Voor vragen aangaande uw aankoop in de Triumph winkel en voor vragen aangaande Triumph en gerelateerde producten)

Maandag tot donderdag

09:00 tot 16:30 uur

Vrijdag

09:00 tot 16:00 uur

Telefoon

+32 - (0)3 205 91 30 +32 - (0)3 205 91 30

(Tarieven voor vaste telefonie tegen lokaal tarief, tarieven voor het mobiele netwerk evt. afwijkend)

E-Mail:

triumph.be@triumph.com

Omhoog